فروشگاه

All posts tagged فروشگاه

اضافه شدن زبان پارسی به وب سایت

وب سایت برای مدت زمانی غیر فعال بود و پروژه ای هم برای دانلود قرار داده نشد. از امروز وب سایت با پشتیبانی از دو زبان پارسی و انگلیسی به روز خواهد شد و پروژه های جدید هم به زودی برای دانلود قرار میگیرند.

همچنین فروشگاه مدل های سه بعدی و مود های بازی به زودی راه اندازی خواهد شد و سفارشات طراحی دو بعدی، سه بعدی و رندرینگ پذیرفته خواهد شد.

*پس از راه اندازی فروشگاه نمونه کار نیز در وب سایت قرار داده خواهد شد ( هرچند مودهای رایگان بازی خود نمونه کار هستند(

khabarpersian

2 comments